SEARCH RESULT

Search Criteria: [Module Code: CS3230]
  
 
Search:  Total 13 items
Module InformationAcademic Year
Semester
Module FacilitatorsFaculty/ProgrammeTimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2009/2010
Semester 1
Roger Zimmermann
Karras Panagiotis
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2010/2011
Semester 1
Jain, Sanjay (Computer Science) Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2011/2012
Semester 1
Rahul Jain
ZHANG JIANGWEI
Leong Hon Wai
Joxan Jaffar (Dcsjj)
Chen Yuanyuan
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2013/2014
Semester 2
Leong Hon Wai
Steven Halim
ZHOU YIMING
Wei Jing
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2014/2015
Semester 1
Leong Hon Wai
Rahul Jain
NGUYEN NAM NINH
ZHANG JIANGWEI
ZHOU YIMING
Joxan Jaffar (Dcsjj)
Chen Yuanyuan
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2014/2015
Semester 2
Sung Wing Kin
Leong Hon Wai
Nguyen Nam Ninh
OH SHUNHAO
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2015/2016
Semester 1
Lee Wee Sun
CHOO XIANJUN DAVIN
KHOR SHI-JIE
OH SHUNHAO
ERICK PURWANTO
DEBABROTA BASU
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2015/2016
Semester 2
Roger Zimmermann
Lee Wee Sun
LEI YIFAN
GAO JINYANG
SUMAN SOURAV
SATYAM
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2016/2017
Semester 2
Roger Zimmermann
SATYAM
DEBABROTA BASU
SUMAN SOURAV
Isam Faik
Jain, Sanjay (Computer Science)
Leong Wing Lup, Ben
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2012/2013
Semester 1
Rahul Jain
ZHANG JIANGWEI
Leong Hon Wai
Joxan Jaffar (Dcsjj)
Chen Yuanyuan
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230R
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2012/2013
Semester 2
Rahul Jain Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230R
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2011/2012
Semester 1
Rahul Jain
Limsoon Wong
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230R
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2011/2012
Semester 2
Rahul Jain Computer Science
(School of Computing)
TimeTable

 
indicates module is inactive.