SEARCH RESULT

Search Criteria: [Module Code: CS3230]
  
 
Search:  Total 15 items
Module InformationAcademic Year
Semester
Module FacilitatorsFaculty/ProgrammeTimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2013/2014
Semester 2
Leong Hon Wai
Steven Halim
ZHOU YIMING
WEI JING
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2012/2013
Semester 1
Rahul Jain
ZHANG JIANGWEI
Leong Hon Wai
Joxan Jaffar (Dcsjj)
Chen Yuanyuan
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2015/2016
Semester 2
Roger Zimmermann
Lee Wee Sun
LEI YIFAN
GAO JINYANG
SUMAN SOURAV
SATYAM
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2011/2012
Semester 1
Rahul Jain
ZHANG JIANGWEI
Leong Hon Wai
Joxan Jaffar (Dcsjj)
Chen Yuanyuan
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2014/2015
Semester 1
Leong Hon Wai
Rahul Jain
NGUYEN NAM NINH
ZHANG JIANGWEI
ZHOU YIMING
Joxan Jaffar (Dcsjj)
Chen Yuanyuan
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2015/2016
Semester 1
Lee Wee Sun
CHOO XIANJUN DAVIN
KHOR SHI-JIE
OH SHUNHAO
ERICK PURWANTO
DEBABROTA BASU
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2016/2017
Semester 2
Roger Zimmermann
SATYAM
DEBABROTA BASU
SUMAN SOURAV
Isam Faik
Jain, Sanjay (Computer Science)
Leong Wing Lup, Ben
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2018/2019
Semester 1
Chang Ee-Chien
Stephan, Frank Christian
Dinh Tien Tuan Anh
GAN WEI LIANG
HOU RUOMU
MA HONGQIANG
MOHAMMED HAROON DUPTY
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2009/2010
Semester 1
Roger Zimmermann
Karras Panagiotis
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2014/2015
Semester 2
Sung Wing Kin
Leong Hon Wai
Nguyen Nam Ninh
OH SHUNHAO
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2010/2011
Semester 1
Jain, Sanjay (Computer Science) Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2018/2019
Semester 2
Sung Wing Kin
MOHAMMED HAROON DUPTY
BAO ERGUTE
GOVIND VENUGOPALAN
ELDON CHUNG
GAN WEI LIANG
Arnab Bhattacharyya
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230R
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2011/2012
Semester 2
Rahul Jain Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230R
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2011/2012
Semester 1
Rahul Jain
Limsoon Wong
Computer Science
(School of Computing)
TimeTable
CS3230R
DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
2012/2013
Semester 2
Rahul Jain Computer Science
(School of Computing)
TimeTable

 
indicates module is inactive.